Kanal İstanbul'da imar hakkı transferinin önü açan karar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kanal İstanbul güzergahında yer alan Yenişehir konut projesi için hazırlanan imar planını tekrar değiştirdi. TOKİ’nin iptal ettiği ihaleler ile gündeme gelen sosyal konut projeleri için özel düzenleme yapılarak imar adaları arasında inşaat alanı transferi yapılmasının önü açıldı.

Kanal İstanbul'da imar hakkı transferinin önü açan karar
07 Ocak 2023 - 09:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, halen tartışmaları devam eden Kanal İstanbul'un çevresine kurmayı planladığı Yenişehir'in imar planlarında değişikliğe gitti.

 

Rezerv yapı alanı olarak da ilan edilen Yenişehir'in imar planlama çalışmaları 7 etap olarak belirlenmişti. İlk 3 etap, yapılaşma ve mülkiyetli alanlardan oluşurken, 4, 5, 6 ve 7’nci etaplar arkeolojik sit alanları ve göl alanı olarak açıklanmıştı. İlk 3 etaba öncelik verilerek Mart 2021 yılında bu etapların imar planları askıya çıkarıldı. İtirazlar üzerine de Temmuz 2021'de revizyona gidilerek onaylanmıştı. Şimdi de kurumların ve ilgililerin talepleri, bölgenin gereksinimleri ve kurum görüşleri doğrultusunda tekrar plan değişikliğine gidildi.

DONATI ALANLARININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

6 Ocak 2022 itibariyle ilk 3 etabın imar planı değişiklikleri askıya çıkarıldı. İmar planı açıklama raporunda yer alan bilgilere göre köy yerleşimlerinde ulaşım kurgusu yenilenerek yerleşim dokusunun korunması sağlandı. Yerleşik alanların etrafından ilave ağaçlandırılacak alan ve kullanım kararları getirildi. İmalatı tamamlanmış İSKİ içme suyu hattı, kurum görüşü doğrultusunda yol ve park olarak planlandı. Yerleşik alanlarda yapı ve yol dokusu korundu. Orman sınırları, güncellenen veriler ile yeniden planlandı. Mevcut yol ve yapı dokusunu korumak için yapılan plan değişiklikleri, donatı alanlarının yeri değiştirilerek yapıldı.

İNŞAAT ALANI TRANSFERİ YAPILABİLECEK

Planlama alanında ilgili kurumlarca yürütülecek kentsel dönüşüm ve sosyal konut amaçlı uygulamalara engel olabileceği tespit edilen plan notunda da düzenlemeye gidildi. İlgili plan notunda “Ticaret, konut parsellerinde imar adaları arasında emsale esas inşaat alanı transferi yapılabilir. Bir parselden birden fazla parsele inşaat alanı transferi yapılabilir. Transfere konu emsal inşaat alanı transfer alınan ada veya parselin emsal inşaat alanından düşülecek. Planlama alanındaki toplam emsale esas inşaat alanı aşılamaz. İmar hakkı transferi ile emsal inşaat alanı artan parsellerde kat adedi 2 kat arttırılabilir” denildi.

BARAJ STATÜSÜ VERİLDİ

Planlara “Bu planda belirlenen su yolu alanı baraj alanı; kanal koruma alanı da baraj mutlak koruma alanı niteliğinde ve kullanım amacı olarak da eş değer niteliktedir” notu da eklendi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum